Umeå historiaTruthällorna nedanför Norrfors finns hällristningar från cirka 3000 före kristus. Detta vittnar om att det fanns människor i trakterna vid den tiden. Under järnåldern började människorna odla jorden. Umeås historia omnämns redan på 1300-talet men det dröjde till 1500-talet innan Umeå blev stad. Staden anlades vid kusten, men eftersom vi haft en landhöjning ligger nu Umeå drygt en mil från havet.

I början av 1800-talet sätter industrialiseringen igång. Den första sågen anläggs vid Baggböleforsen. Härifrån kommer begreppet ”Baggböleri”. Detta tros härröra till något ohederliga metoder då skogsbolagen köpte in timmer av bönderna.

Verksamheterna i Umeå-trakten fick stor fart då elektriciteten kom på slutet av 1800-talet. Vid denna tidpunkt invigs också en ny järnväg mellan Vännäs och Umeå. Under 1900-talet fick Umeå I20 för militär utbildning. Detta regemente är nu nedlagt.

Umeå är idag residensstad och här ligger också hovrätten för Övre Norrland. Tidigare jobbade de flesta människor i Umeå inom den offentliga sektorn, men idag är de flesta privatanställda.

Den stora branden

År 1888 drabbades Umeå av en mycket omfattande brand. Nästan hela staden brann ner. När man senare påbörjade uppbyggnaden av Umeå igen var man noga med att bygga på sådant vis att en brand inte skulle få så ödesdigra konsekvenser. Man anlade därför breda esplanader för att husen inte skulle stå så tätt. Dessutom planterades mängder av björkar. Dessa skall fungera som brandskydd.